Inlägg av admin

Vilken välsignad blombukett!

Zamakhshari har i boken Rabi’ al-Abrar återberättat från Anas ibn Malik att han sa: ”Jag var hemma hos Hassan ibn Ali (fvmh). En liten tjänstekvinna kom och gav en blombukett till Hans Excellens i gåva. Hassan ibn Ali sa till henne: ”Du är fri i Guds väg!”[1] Jag som bevittnade händelsen sa till Hans Excellens: […]

Vilken välsignad matbit!

Qunduzi, en av Ahl al-Sunnahs skribenter, har i boken Yunabi’ al-Mawaddah[1] återberättat från Imam Riza (fvmh) att Imam Hassan (fvmh) gick till Khala[2] och såg en brödbit där. Sedan tog han upp den och gjorde den ren med en pinne och gav den till sin betjänt. När han kom ut bad han om att få […]

Vilket välsignat brev!

Ibrahim Bayhaqi, en av Ahl al-Sunnahs stora lärda, har i böckerna al-Mahasin och al-Musawi[1] återberättat att en man kom till Imam Hassan (fvmh) och bad om hjälp. Imamen (fvmh) sa till honom: ”Gå och skriv sedan din önskan i ett brev och skicka det till oss! Vi kommer att uppfylla din önskan.”[2] Mannen gick och […]

Exempel på Imamens (fvmh) generositet och givmildhet

Gällande Imamens (fvmh) givmildhet har det återberättats många och intressanta traditioner. Några av dem kan ni läsa i denna text. I en tradition har det nämnts att Imam Hassan (fvmh) aldrig nekade någon tiggare och aldrig sa nej till dem. När Hans Excellens blev frågad om hur det kommer sig att han aldrig nekar någon […]

På vägen till Guds Hus och vallfärden

Som ni tidigare har läst gjorde Imam Hassan (fvmh) Hajj många gånger till fots. Dess antal har en del nämnt som 20 gånger och andra nämnt som 25 gånger. Bl. a. har Hakim Nayshaburi, en av Ahl al-Sunnahs stora lärda, återberättat från Abdullah ibn ’Ubayd att han sa: ”Helt visst gjorde Hassan ibn Ali 25 […]

Hans Excellens förtrolighet till Koranen och hans fruktan

I boken Seyr I’lam al-Nubala’ tillhörande Dhahabi (en av Ahl al-Sunnahs stora lärda) har det återberättats från Umm Musa att hon sagt: ”Imam Hassan ibn Alis (fvmh) tradition var att när han skulle gå och lägga sig läste han suran Kahf (Grottan) och sedan sov.[1] Zamakhshari har i boken Rabi’ al-Abrar återberättat att Hassan ibn […]

Hans Excellens ödmjukhet och vördnad

Ibn Shahr Ashub (i boken Manaqib), Ibn Abi al-Hadid (i boken Sharh Nahj al-Balagha) och andra har återberättat att Imam Hassan ibn Ali (fvmh) passerade en grupp fattiga personer[1] som satt på marken och åt brödbitar som de hade placerat framför sig. När de såg Hans Excellens bjöd de honom vänligt på mat och sa: […]

Hans Excellens uppförande

En liten del av Imam Mujtabas (fvmh) dygder har vi tidigare nämnt, och en del av dem informerar vi er om här: Den bortgångne Sheikh Saduq har i boken Amali återberättat från Imam Sadiq (fvmh) att H. Exc. sa: ”Hassan ibn Ali (fvmh) var den person som dyrkade Gud mest bland folket under sin tid, […]

Imam Hassans (fvmh) fruar och barn

Fiender och högfärdiga och subjektiva historieskribenter har skrivit historier om antalet fruar Imam Hassan (fvmh) hade, och t.o.m. har godtrogna vänner hittat på historier om detta. Men enligt korrekt historia står det att Imam Hassans (fvmh) fruar var: ”Umm al-Haqq” (Talha ibn Ubeydullahs dotter), Hafsah (Abd al-Rahman ibn Abi Bakrs dotter), Hind (Suhayl ibn Amrs […]

Folkets förbund med Hassan ibn Ali (fvmh)

När den fruktansvärda händelsen om att Ali (fvmh) blev träffad av ett svärd i Kufa-moskén inträffade och Mästaren (fvmh) blev sjuk beordrade han Hassan att han skulle leda folket i bönen, och i det sista skedet av hans liv valde han ut honom som sin efterträdare med att säga: ”Min son! Efter mig är du […]