Resultatet av fredsavtalet

Efter fredsavtalet höll Muawiya ett tal i Kufas moské och meddelade: ”Jag trampar på varenda villkor som jag lovat Hassan.” Han förbannade Imam Ali (fvmh) och uppförde sig illa mot Imam Hassan (fvmh). Då reste sig Imam Hassan upp och höll en vältalig och lång predikan.[1]

Gällande det första villkoret i fredsavtalet höll Imamen fast vid sitt löfte trots att han utsattes för extrem press från sina trogna hjälpare, samtidigt som han var fri att ändra på villkoren om han ville det, eftersom överlämnandet av kalifatet var villkorligt och Muawiya observerade inte ett enda av de villkoren han lovat att följa.

Att förklara släktskap med oäktingar[2], att läsa fredagsbönen på en onsdag[3], att ra Guds lagar, att tillåta ränta, att inkludera böneutropet i Eidbönen, att predika innan Eidbönen, att ta skatt för gåvor, att tillåta oanständigheter och okyskhet och att fabricera traditioner[4] var bland Muawiyas påhitt och olagliga traditioner. Muawiya bröt även mot det andra villkoret i avtalet genom att välja ut sin son Yazid som sin efterträdare.[5]

Gällande det tredje villkoret i avtalet visste Muawiya att hans regering endast kunde hållas stabil genom att förbanna och hämnas på Imam Ali, och Muawiyas medarbetare insisterade så pass mycket gällande förbannandet över Imam Ali att de ansåg det vara en del av fredagsbönen, och varenda person som inte gjorde detta förlorade sin post.[6]

De som nämnt betalningen av Darabs skatteintäkter som ett av fredsavtalets villkor har gällande detta villkor skrivit: ”Basras folk hindrade överflyttningen av Darabs skatteintäkter från att nå Imam Hassan och sa: ”Denna förmögenhet tillhör oss.”[7] Denna handling utfördes på Muawiyas befallning.[8]

Trots att Muawiya lovat att shiamuslimerna skulle vara i säkerhet, skickade han ett brev till sina agenter och guvernörer i islamiska städer och skrev följande:

”Var uppmärksamma om att om det finns bevis för att någon tycker om Ali, så ska ni stryka dennes namn från förmånsregistret och stoppa personens lön och försörjning!” Han skickade ett annat brev i anslutning till det tidigare brevet där han beordrade följande: ”Släng den som anklagas för vänskap till denna grupp i fängelset och förstör den personens hus!”[9]

Muawiya ville flera gånger förgifta Imam Hassan, men lyckades aldrig.[10] Till slut lyckades han lura Imam Hassans fru Ja’da med olika löften. Ju’dah förgiftade Imam Hassan, som då nådde martyrdöden.[11] Med Imam Hassans (fvmh) martyrskap bröt Muawiya mot det sista villkoret i avtalet.

[1] Arbali, Kashf al-Ghumma, vol. 2, s. 341.

[2] Muawiya förklarade Ziyad ibn Abih vara hans broder, trots att Ziyads far var okänd p.g.a. hans promiskuösa mor. Därefter fick Ziyad namnet Ziyad ibn Abi Sufyan.

[3] Al-Yasin, Sulh Imam Hasan, s. 192.

[4] Sharif Qarashi, Hayat al-Hasan, s. 402-410.

[5] Al Yasin, Sulh Imam Hasan, s. 409.

[6] Sharaf Qarashi, Hayat al-Hasan, s. 554-555.

[7] Tabari, Tarikh Tabari, s. 126.

[8] Ibn Athir, al-Kamil fi al-Tarikh, vol. 3, s. 405.

[9] Sharif Qarashi, Hayat al-Hasan, s. 568.

[10] Mufid, al-Irshad, s. 357.

[11] Mufid, al-Irshad, vol. 2, s. 13.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *