Imam Hassans (fvmh) asketism

/
För att bevisa Imam Hassans (fvmh) asketism räcker det med…

Vem är lik dessa ädla herrar?

/
I Sheikh Saduqs (fvmh) bok al-Khisal har det återberättats…

Exempel på Imamens (fvmh) generositet och givmildhet

/
Gällande Imamens (fvmh) givmildhet har det återberättats många…

På vägen till Guds Hus och vallfärden

/
Som ni tidigare har läst gjorde Imam Hassan (fvmh) Hajj många…

Hans Excellens förtrolighet till Koranen och hans fruktan

/
I boken Seyr I’lam al-Nubala’ tillhörande Dhahabi (en av…

Hans Excellens ödmjukhet och vördnad

/
Ibn Shahr Ashub (i boken Manaqib), Ibn Abi al-Hadid (i boken…

Hans Excellens uppförande

/
En liten del av Imam Mujtabas (fvmh) dygder har vi tidigare nämnt,…

Mänskliga perfektioner

/
Imam Hassan (fvmh) påminde om sin fader gällande mänskliga…