Imam Hassans (fvmh) asketism

För att bevisa Imam Hassans (fvmh) asketism räcker det med att han lämnade ifrån sig regeringen och nonchalerade möjligheten att regera, vilket var hans absoluta rättighet (som vi tidigare gått igenom), för att skydda muslimerna från blodspillan. Det har återberättats från Sheikh Saduq (fvmh) att det skrivits en individuell bok om Imam Hassans (fvmh) asketism […]

Vem är lik dessa ädla herrar?

I Sheikh Saduqs (fvmh) bok al-Khisal har det återberättats att en man gick till Uthman ibn ’Affan, som satt intill moskéns dörr, och frågade honom om en gåva. Uthman beordrade att han skulle få 5 dirham. Mannen sa: ”Denna mängd botar inte min värk. Vägled mig därmed till någon som kan besvara min önskan!” Uthman […]

Exempel på Imamens (fvmh) generositet och givmildhet

Gällande Imamens (fvmh) givmildhet har det återberättats många och intressanta traditioner. Några av dem kan ni läsa i denna text. I en tradition har det nämnts att Imam Hassan (fvmh) aldrig nekade någon tiggare och aldrig sa nej till dem. När Hans Excellens blev frågad om hur det kommer sig att han aldrig nekar någon […]

På vägen till Guds Hus och vallfärden

Som ni tidigare har läst gjorde Imam Hassan (fvmh) Hajj många gånger till fots. Dess antal har en del nämnt som 20 gånger och andra nämnt som 25 gånger. Bl. a. har Hakim Nayshaburi, en av Ahl al-Sunnahs stora lärda, återberättat från Abdullah ibn ’Ubayd att han sa: ”Helt visst gjorde Hassan ibn Ali 25 […]

Hans Excellens förtrolighet till Koranen och hans fruktan

I boken Seyr I’lam al-Nubala’ tillhörande Dhahabi (en av Ahl al-Sunnahs stora lärda) har det återberättats från Umm Musa att hon sagt: ”Imam Hassan ibn Alis (fvmh) tradition var att när han skulle gå och lägga sig läste han suran Kahf (Grottan) och sedan sov.[1] Zamakhshari har i boken Rabi’ al-Abrar återberättat att Hassan ibn […]

Hans Excellens ödmjukhet och vördnad

Ibn Shahr Ashub (i boken Manaqib), Ibn Abi al-Hadid (i boken Sharh Nahj al-Balagha) och andra har återberättat att Imam Hassan ibn Ali (fvmh) passerade en grupp fattiga personer[1] som satt på marken och åt brödbitar som de hade placerat framför sig. När de såg Hans Excellens bjöd de honom vänligt på mat och sa: […]

Hans Excellens uppförande

En liten del av Imam Mujtabas (fvmh) dygder har vi tidigare nämnt, och en del av dem informerar vi er om här: Den bortgångne Sheikh Saduq har i boken Amali återberättat från Imam Sadiq (fvmh) att H. Exc. sa: ”Hassan ibn Ali (fvmh) var den person som dyrkade Gud mest bland folket under sin tid, […]