En analys över anledningarna till Imam Hassans (fvmh) fred med Muawiya

1 – Plikt och ansvar   Många anser att huvudanledningen till Imam Hassans (fvmh) fredsavtal var att han skulle utföra sin plikt, eftersom de felfria Imamerna hade speciella plikter som bestämts av Gud. Det har återberättats från Imam Sadiq (fvmh) att han sagt: ”Helt visst har ett testamente i form av en bok sänts ned […]

Resultatet av fredsavtalet

Efter fredsavtalet höll Muawiya ett tal i Kufas moské och meddelade: ”Jag trampar på varenda villkor som jag lovat Hassan.” Han förbannade Imam Ali (fvmh) och uppförde sig illa mot Imam Hassan (fvmh). Då reste sig Imam Hassan upp och höll en vältalig och lång predikan.[1] Gällande det första villkoret i fredsavtalet höll Imamen fast […]

Svaghet i krig och attacken mot Imamens tält

Muawiya kom till Irak med sin armé och slog sig ned i Maskin. Imam Ali (fvmh) hade förberett en armé under sina sista dagar i livet för att anfalla Levanten, men p.g.a. hans martyrskap uteblev anfallet. Denna armé skulle ha gjort sin uppgift, men vem skulle ta befälet? Qays ibn Sa’d ibn ’Ibadah eller Ubaydullah […]

En sammanfattning av Imam Hassans (fvmh) fredsavtal med Muawiya, den tidens regent i Levanten

Omständigheterna för fred Situationen i Kufa och andra regioner efter Imam Alis (fvmh) martyrskap Imam Hassan (fvmh) stod inför svårigheter fr.o.m. första dagen som kalif. De viktigaste problemen var: Den oroliga situationen i Kufa Avsaknaden av lämpliga medhjälpare för att fördela ansvaret för olika delar i den islamiska regeringen[1] Muawiyas regerande över Levanten och hans […]

Vänlighet som respons av andras förargande handlingar

Så som ni läst i traditionerna menas enastående uppförande och moral de handlingar som är extraordinära från en moralisk aspekt, eftersom vissa av människans handlingar och uppföranden är normala för de flesta människor, t.ex. om någon är vänlig mot dig och du själv visar vänlighet tillbaka, vilket är normalt och naturligt. Motsatsen till detta är […]

Imamens enastående uppförande och moral och praktiska metoder

Ämnet gott uppförande och moral är ett viktigt ämne som islamiska och icke-islamiska lärda skrivit många böcker om, till sådan grad att vissa lärda ansett det vara målet med skapelsen och den sista nivån av mänsklig perfektion. Såhär har de sagt om detta: Tidigare generationer sökte efter överlägsenhet m.h.a. deras fysiska styrka i början av […]