Två exempel på Imamens (fvmh) nobless

Muhammed ibn Yusuf Zarandi, en av Ahl al-Sunnahs stora lärda, har i boken Nazm Durar al-Simtayn återberättat att en man gav ett brev till Imam Hassan (fvmh) där han hade skrivit sin önskan. Utan att Imamen (fvmh) hade läst brevet sa han till honom: ”Din önskan är besvarad!”[1] En person sa: ”Å son till Guds […]

Imamen hindrar en farlig fiende från en man

Det har återberättats i boken al-’Adad att en man som stod i Imam Hassans (fvmh) närvaro sa: ”Å son till de Troendes ledare! Vid Den som välsignat dig med denna välsignelse [svär jag] att Han inte placerat någon mellanhand mellan den. Snarare har Han gett dig det i gåva, att du tar min rättighet från […]

Vilken välsignad blombukett!

Zamakhshari har i boken Rabi’ al-Abrar återberättat från Anas ibn Malik att han sa: ”Jag var hemma hos Hassan ibn Ali (fvmh). En liten tjänstekvinna kom och gav en blombukett till Hans Excellens i gåva. Hassan ibn Ali sa till henne: ”Du är fri i Guds väg!”[1] Jag som bevittnade händelsen sa till Hans Excellens: […]

Vilken välsignad matbit!

Qunduzi, en av Ahl al-Sunnahs skribenter, har i boken Yunabi’ al-Mawaddah[1] återberättat från Imam Riza (fvmh) att Imam Hassan (fvmh) gick till Khala[2] och såg en brödbit där. Sedan tog han upp den och gjorde den ren med en pinne och gav den till sin betjänt. När han kom ut bad han om att få […]

Vilket välsignat brev!

Ibrahim Bayhaqi, en av Ahl al-Sunnahs stora lärda, har i böckerna al-Mahasin och al-Musawi[1] återberättat att en man kom till Imam Hassan (fvmh) och bad om hjälp. Imamen (fvmh) sa till honom: ”Gå och skriv sedan din önskan i ett brev och skicka det till oss! Vi kommer att uppfylla din önskan.”[2] Mannen gick och […]

Den äldre kvinnan som räddade Imam Hassan och Imam Hussein (fvmd) från hunger och törst

Det har sagts många berättelser om Imam Hassans (fvmh) generositet och givmildhet. Ett exempel nämns i följande text. Ali ibn Isa Arbali, Ghazzali, Shahr ibn Ashub och Bustani har i böckerna Kashf al-Ghummah, Ahya’ al-’Ulum, al-Manaqib och Dairat al-Ma’arif med få skillnader återberättat[1] från Abu al-Hassan från Madain och andra att Imam Hassan, Imam Hussein […]