Imam Hassan Mojtabas (fvmh) tal då fred skipades med Muawiya

Ibn Qays säger: ”När Imam Hassan (fvmh) träffade Muawiya ställde han sig på podiumet, prisade och tackade Gud och sa att fred med Muawiya inte betydde att Muawiya var rättmätig kalifatet. [Han sa:] ”Å gottfolk, Muawiya tror att jag anser honom vara lämplig för kalifatet och inte mig själv vara lämplig för det. Muawiya ljuger! […]

Imam Hassans (fvmh) predikan efter sin fars martyrskap

Alla traditionsåterberättare och historiker har skrivit att Imam Hassan (fvmh) gick till moskén dagen efter den natt då de Troendes ledare (fvmh) marterades och Imam Hassan och Imam Hussein (fvmd) begravde deras faders kropp och höll tal för folket. Enligt Sheikh Saduqs tradition i boken Amali var Hans Excellens tal följande efter att han prisat […]

Imam Hassans (fvmh) fredsavtal enligt sunnitiska källor

Enligt många av Ahl al-Sunnahs källor ville inte Imam Hassan (fvmh) kriga från början.[1] Tabari, historieskribenten från det 4:e århundradet, har återberättat att Qays ibn Sa’d ibn ’Ibadah var den första personen som svor trohetsed till Hassan ibn Ali (fvmh). Han räckte fram handen och sa att han svor trohetsed över Koranen, Sunnah och krig […]

Instabil armé

Sheikh Mufid skriver i boken al-Irshad: ”Allt möjligt folk visade support för Imam Hassan (fvmh); en del var hans och hans faders anhängare och en del var följare av dombeslutet (Khawarij), som ville kriga mot Muawiya på alla möjliga sätt och vis (inklusive fult spel). En del följde kaos och revolter och sökte krigsbyten, en […]

Faran från Khawarij

Abu Bakr Muhammed ibn Abdullah ibn ’Arabi, författaren till boken Ahkam al-Quran, säger: ”En av anledningarna till Imam Hassan Mujtabas (fvmh) fredsavtal var att han såg att Khawarij hade omringat honom, och han visste att om han fortsatte med att kriga mot Muawiya och gjorde sig upptagen med att konfrontera honom skulle Khawarij fått makt […]

Folkets tröttnad för krig

Fr.o.m. Guds Sändebuds (fvmh) utvandring till Medina och att den islamiska regeringen hade bildats hade muslimerna i 40 år varit upptagna med krig. Dessa krig ägde rum på den Heliga Profetens (fvmh) tid och under perioden för de tre första kaliferna, mot romare, persier och en del grannliggande folkgrupper och nationer på den arabiska halvön. […]

Beskyddande av religionen

Beskyddande av religionen kan nämnas som en av de viktigaste orsakerna till Imam Hassans (fvmh) fredsavtal, eftersom det islamiska samhället befann sig i en kritisk situation där ett krig mot Muawiya kunde leda till att hela religionen skulle förintas. Krig mot Muawiya gynnade inte folket i Kufa och inte heller gynnade det folket i Levanten, […]