Imam Hassan Mojtabas (fvmh) tal då fred skipades med Muawiya

/
Ibn Qays säger: ”När Imam Hassan (fvmh) träffade Muawiya…

Imam Hassans (fvmh) predikan efter sin fars martyrskap

/
Alla traditionsåterberättare och historiker har skrivit att…

Imam Hassans (fvmh) fredsavtal enligt sunnitiska källor

/
Enligt många av Ahl al-Sunnahs källor ville inte Imam Hassan…

Instabil armé

/
Sheikh Mufid skriver i boken al-Irshad: ”Allt möjligt folk…

Faran från Khawarij

/
Abu Bakr Muhammed ibn Abdullah ibn ’Arabi, författaren till…

Folkets tröttnad för krig

/
Fr.o.m. Guds Sändebuds (fvmh) utvandring till Medina och att…

Beskyddande av religionen

/
Beskyddande av religionen kan nämnas som en av de viktigaste…

Förhindrande av blodspillan

/
Imam Hassan (fvmh) sa såhär gällande anledningen till fred…

Imam Hassans (fvmh) brist på stöd från folket

/
Då Imam Hassan (fvmh) skulle pröva folket inför krig mot Muawiya…

Tid och plats för fredsavtalet

/
Fredsavtalet skrevs under i regionen Maskin, och inför en ofantlig…