En resa genom Imam Hassans (fvmh) barndom och ungdom

Imam Hassan Mojtaba (frid vare med honom) föddes i uppenbarelsens familj, uppfostrades av världens största lärare, tränades av felfria och rena människor och nådde perfektion under det gudomliga ledarskapet och förmyndarskapet. Vi kommer kortfattat att gå igenom Hans Excellens väldigt välsignade liv.

1 – Födsel

Den dagen då det himmelska förbundet mellan Ali och Hennes Excellens Fatima (fvmd) ägde rum hämtade H. Exc. Gabriel ett äpple från paradiset åt Guds Sändebud (fvmh & hf). Profeten delade på äpplet och gav det till dem. Således tog den äldre dottersonen till Profeten del av paradisfrukten. Efter en period sa den Heliga Profeten (fvmh & hf) en dag följande till sin käre dotter:

”Du kommer snart att föda en son, som Gabriel gratulerar mig för.”

Innan Imam Hassan (fvmh) föddes, kom Umm al-Fadhl, Profetens (fvmh & hf) farbrors dotter, till Profeten och sa: ”Igår drömde jag att en del av din välsignade kropp var hemma hos mig och jag tog hand om den.”

Profeten (fvmh & hf) sa: ”Gud kommer snart att välsigna min dotter med en pojke, och du kommer att ta hand om hans amning.”

När den utlovade dagen hade kommit kallade Profeten (fvmh & hf) på Asma, som var ’Umays dotter och barnmorska, och Umm Salama, vid midnatt på en tisdag den 15:e under den välsignade månaden Ramadan, och staden Medina lystes upp. Ett rent, nyfött, omskuret, vackert och lysande barn med avskuren navelsträng öppnade sina ögon för första gången. De lindade in bebisen i ett gult tyg tidigt på morgonen och gav det till Guds Sändebud (fvmh & hf). Hans Excellens tog det gula tyget och lindade in barnet i ett vitt tyg, sedan omfamnade han honom. Sedan pussade han barnets mjuka och skinande ansikte. Han reciterade böneutropet (Adhan) i hans högra öra och Iqamah i hans vänstra öra. Sedan sa han:

«اللهّم إنيّ اُعيذه بك و ولده من الشيطان الرجيم»

”Å Allah, jag ber om att Du beskyddar honom och hans ättlingar från Satan, den förbannade!”

På den sjunde dagen gratulerade H. Exc. Gabriel (fvmh) Profeten (fvmh & hf) och hans familj å Guds, den Upphöjdes vägnar för den välsignade födseln, och gav ett tyg av silke från paradiset till honom i gåva och sa:

”Ge honom namnet Shubbar, som är Hassan på arabiska, på Guds befallning!”

Guds Sändebud (fvmh & hf) lindade in honom i ett himmelskt tyg, rakade av hans hår på huvudet och gav dess vikt i silver som allmosa, och parfymerade hans huvud med en parfym som heter Khuluq, och offrade ett får som ’Aqiqah och gav ett lår till barnmorskan och en del av resten av köttet till grannarna.

 

2 – Barndom

Imam Hassan (fvmh) började den bästa perioden av sitt liv under sin noble och väldigt barmhärtige farfars ledning. Hans mor var världarnas kvinnors mästarinna, Fatima, och hans far de Troendes ledare, Ali (fvmd). Deras position och ställning visste alla om. Den Heliga Profeten (fvmh & hf) visade en speciell uppmärksamhet och kärlek till sitt barnbarn. Han brukade bära honom på sina axlar, ta med honom till moskén och placera honom uppe på predikstolen bredvid sig. Hans Excellens visade ständigt kärlek till Imam Hassan (fvmh) och brukade säga:

«اللهم إني اُحبّهُ فأحبَّ من يحبّهُ»

”Å Allah, jag älskar helt visst honom, älska därför den som älskar honom!”[1]

En dag kom Guds Profet (fvmh & hf) till moskén för att leda bönen och tog med sig Imam Hassan (fvmh), som då var ett litet barn. Bönen började. Under bönens gång tog en av bugningarna mot marken väldigt lång tid. Folk blev oroliga och trodde att någonting absolut måste ha hänt. När bönen tog slut frågade de den Heliga Profeten (fvmh & hf) om orsaken. Hans Excellens svarade med att säga:

”Under Sajdah (bugning mot marken) hade min son Hassan gått upp på min rygg. P.g.a. detta förlängde jag Sajdah så att han skulle gå ned.”

Imam Mojtaba (fvmh) brukade delta i samlingar där Profeten (fvmh & hf) talade till folket. När han återvänt hem upprepade Hans Excellens talet för sin mor utan några som helst brister.

En av de största händelserna under Imam Hassans (fvmh) barndom var händelsen Mubahala (se 3:61). Hans Excellens deltog i denna historiska utmaning på Guds befallning trots att han bara var ett litet barn. Detta visar på Hans Excellens magnifika andlighet och höga position och ställning hos Gud.

Slutet på hans barndom var slutet på de goda minnena för Hans Excellens. När han var ungefär 8 år blev hans noble farfar väldigt sjuk. Hennes Excellens Fatima Zahra (fvmh) tog med sig honom och hans bror Imam Hussein (fvmh) till Profeten (fvmh & hf). Den Heliga Profeten (fvmh & hf) uttryckte sin kärlek till dem och sa:

”Min son Hassan kommer att ärva min majestät och mitt mästarskap.”

Efter den sorgliga bortgången för Profeternas sigill (fvmh & hf) drabbades Imam Hassan (fvmh), som då var barn, av en allvarlig psykologisk smäll. Efter denna stora skada började Hans Excellens missöden. En våg av problem strömmade mot uppenbarelsens familj. Händelsen Saqifah, den anlagda branden mot deras hus, martyrskapet för hans ofödde bror Muhsin, tvångalliansen för hans far och det förtryckande martyrskapet för hans kära mor, Hennes Excellens Fatima Zahra, och skådandet av de obehagliga scenerna av förtryck som han och hans familj drabbades av sårade hans ljuva själ.

3 – Ungdom

Imam Hassan Mojtabas ungdomsperiod började då han inte stöttades av islams Heliga Profets generositet och inte heller av sin väldigt kärleksfulla mor. Imam Mojtaba (fvmh) vittnade förtrycket mot sin käre far vid detta skede av sitt liv. Han brukade hålla tal för emigranterna (från Mecka) och hjälparna (från Medina) vid olika tillfällen, försvara det gudomliga ledarskapets och förmyndarskapets ställning med vältalighet och unika tal och påminna dem om de Troendes ledares, Ali (fvmh), rättmätighet. Hans Excellens ungdomsperiod var perioden då hans moraliska egenskaper och mänskliga perfektionen visade sig tydligt. Utöver att H. Exc. liknade Guds Profet (fvmh & hf) i uppförande liknade han även väldigt mycket Guds Sändebud (fvmh) i utseende. Hans ansikte var vitt och lite rosenrött, hans ögon var stora och svarta och hans kinder var ljuva. Han brukade hjälpa fattiga mycket och sätta sig ned och äta med dem. Han var väldigt ödmjuk inför Gud, på sådant vis att han brukade bli gul i ansiktet och skaka i kroppen då han dyrkade. När han tänkte på döden, graven och domedagen brukade tårar rinna från hans ögon. Han talade sanning, och var barmhärtig mot djur. Han var väldigt saktmodig och tålmodig. Han var modig utan dess like, och han brukade svara på folkets frågor. Han talade aldrig ovänligt. Kortfattat var Imam Hassans (fvmh) väldigt välsignade liv ett exempel på ett liv för en fulländad människa. Varenda period av det var fullt av människoskapande lektioner.

[1] Sahih Bukhari, http://sunnah.com/bukhari/77/101

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *