Imam Hassan Mojtabas (fvmh) tal då fred skipades med Muawiya

Ibn Qays säger: ”När Imam Hassan (fvmh) träffade Muawiya ställde han sig på podiumet, prisade och tackade Gud och sa att fred med Muawiya inte betydde att Muawiya var rättmätig kalifatet. [Han sa:]

”Å gottfolk, Muawiya tror att jag anser honom vara lämplig för kalifatet och inte mig själv vara lämplig för det. Muawiya ljuger! Jag har mer rätt över folket enligt Guds Bok och Hans Profets traditioner.

Vid Gud svär jag att om folket allierade sig med mig, lydde mig och hjälpte mig skulle himlen skänkt dem sitt regn och jorden dess välsignelser, och du, å Muawiya, skulle inte ha suktat efter kalifatet!

Detta är samtidigt som Profeten (fvmh & hf) sagt:

”Aldrig ger ett folk deras ärende till någon som är mindre lärd bland dem förutom att deras handlingar stagnerar tills de börjar tro på [den gyllene] kalvens religion!”[1]

Israels ättlingar lämnade Aron och vände sig till [den gyllene] kalven samtidigt som de visste att Aron var Moses representant. Detta folk har även lämnat Ali samtidigt som de hört att Profeten (fvmh & hf) brukade säga följande till Ali (fvmh):

”Du är till mig såsom Aron är i relation till Moses förutom att ingen profet kommer efter mig.”[2]

Profeten (fvmh & hf) flydde från sitt folks ondska samtidigt som han kallade dem till Gud tills han flydde till grottan. Om Hans Excellens hade funnit hjälpare mot dem skulle han inte ha flytt. Å Muawiya, jag skulle heller inte ha allierat mig med dig om jag funnit [tillräckligt med] hjälpare!

Gud placerade Aron i välstånd då de ansåg honom vara svag och det var nära att de mördade honom och han inte hittade några hjälpare mot dem. Gud placerade även Profeten i välstånd då han flydde från sitt folk och inte hittade några hjälpare mot dem. Jag och min far är också placerade i välstånd då folket lämnat oss och allierat sig med andra än oss och vi inte funnit några hjälpare.

Detta är traditioner och exempel som kommer en efter en.

Å gottfolk, om ni söker bland öst och väst kommer ni inte att finna någon från Profetens ättlingar förutom mig och min bror!”

Källa: Asrar Al Muhammed (fvmd), s. 656.

[1] Bihar al-Anwar, vol. 44, s. 63.

[2] Sahih Tirmidhi, http://sunnah.com/urn/636090

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *