Mänskliga perfektioner

Imam Hassan (fvmh) påminde om sin fader gällande mänskliga perfektioner och var ett fullständigt exempel av sin ärade farfar. Så länge som Profeten (fvmh) levde hade han och hans bror Hussein en plats bredvid Hans Excellens. Ibland gav han dem skjuts på sin rygg och pussade dem och luktade på dem. Det har återberättats från […]