Beskyddande av religionen

Beskyddande av religionen kan nämnas som en av de viktigaste orsakerna till Imam Hassans (fvmh) fredsavtal, eftersom det islamiska samhället befann sig i en kritisk situation där ett krig mot Muawiya kunde leda till att hela religionen skulle förintas. Krig mot Muawiya gynnade inte folket i Kufa och inte heller gynnade det folket i Levanten, snarare skulle det skapa grunderna för en romersk invasion i den islamiska världen. Yaqubi skriver:

”Muawiya återvände till Levanten år 41 e.h. När han fick reda på att Roms armé, med en stor skara av soldater, hade valt att strida mot honom, skickade han person till dem och skapade fred genom att ge dem 100 000 dinarer.”[1]

Å andra sidan befann sig folk i en kulturell situation där blodspillan och krig medförde förakt för religionen och heligheter. Kanske var det p.g.a. denna anledning som Imam Hassan (fvmh) nämnde att beskyddande av religionen var en av orsakerna till fredsavtalet:

”Jag fruktade att muslimernas rötter skulle ryckas från marken och att ingen av dem skulle överleva. P.g.a. detta ville jag att Guds religion skulle beskyddas genom den fred som ägt rum.”[2]

[1] Ya’qubi, Tarikh Ya’qubi, vol. 2, s. 144-145.

[2] Sharif Qarashi, Hayat al-Hasan, s. 35.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *