Förhindrande av blodspillan

Imam Hassan (fvmh) sa såhär gällande anledningen till fred med Muawiya:

”Jag fann att jag skulle sluta fred med Muawiya, införa vapenvila och kompromissa med honom. Jag fann att det var bättre att förhindra blodspillan och meningen med denna handling var endast att jag ville erat bästa och [säkra] er överlevnad.”[1]

Han sa även:

”Helt visst hade jag kontroll över arabernas huvuden gällande att de skulle sluta fred med den jag skulle sluta fred med och att de skulle stridit mot den som jag skulle stridit mot, men jag lämnade [regeringen] p.g.a. Guds tillfredsställelse och för att skydda muslimernas liv.”[2]

Imamen (fvmh) svarade på Sulayman ibn Sards invändning såhär:

”Jag ser ingenting annat än det som ni ser. Gällande det jag gjorde hade jag ingen annat motiv än att förhindra blodspillan.”[3]

Hans Excellens säger i ett annat tal: ”Jag såg att förhindran av att muslimernas blod skulle spillas var bättre än blodspillan.”[4]

Muawiya ville att Imam Hassan (fvmh) skulle delta i kriget mot Khawarij efter fredsavtalet. Hans Excellens deltog inte i det kriget och skrev ett brev till Muawiya som svar:

”Å Muawiya! Om jag ville kriga mot någon från böneriktningens folk skulle jag först ha krigat mot dig! Men jag har lämnat dig och slutit fred med dig p.g.a. den islamiska nationens bästa och för att skydda muslimernas blod [från att spillas].”[5]

[1] Arbali, Kashf al-Ghumma, vol. 1, s. 571.

[2] Arbali, Kashf al-Ghumma, vol. 1, s. 523.

[3] Seyyed Murtaza, Tanzih al-Anbiya, s. 172.

[4] Tabarsi, al-Ihtijaj, vol. 1, s. 282.

[5] Ibn Athir, al-Kamil fi al-Tarikh, vol. 3, s. 409.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *