Hans Excellens förtrolighet till Koranen och hans fruktan

I boken Seyr I’lam al-Nubala’ tillhörande Dhahabi (en av Ahl al-Sunnahs stora lärda) har det återberättats från Umm Musa att hon sagt:

”Imam Hassan ibn Alis (fvmh) tradition var att när han skulle gå och lägga sig läste han suran Kahf (Grottan) och sedan sov.[1]

Zamakhshari har i boken Rabi’ al-Abrar återberättat att Hassan ibn Ali var sådan att när han blev klar med att tvaga sig inför bönen blev han gul [i ansiktet] och sa:

”Den som vill träffa Ägaren av Herraväldet bör få en annan färg [i ansiktet].”[2]

Sheikh Saduq (fvmh) har i boken Amali återberättat från Imam Riza (fvmh) att han sa:

”När Imam Hassans (fvmh) bortgång anlände grät han. Hans Excellens frågades: ”Hur kan du gråta samtidigt som din position i relation till Guds Sändebud (fvmh) är som den är, och Guds Sändebud (fvmh) talat så och så om er[3], och du gjort Hajj 20 gånger till fots, och delat dina förmögenheter med Gud tre gånger?”

Imamen (fvmh) svarade: ”Jag gråter endast p.g.a. två anledningar: fruktan inför domedagen och separation från de jag älskar.[4][5]

I en annan tradition från Ahl al-Sunnah har det rapporterats att när hans bror Hussein (fvmh) frågade om Hans Excellens gråtande fick han som svar:

”Å min broder! Min otålighet är bara för att jag helt visst ska träda in i någonting som jag [tidigare] inte gått in i, och jag ser en skapelse från Guds skapelser som jag inte sett [tidigare].”[6]

Följande motto har Ibn Ashub och andra historiker återberättat från Hans Excellens gällande asketism och nonchalerandet av den här världen:

قل للمقیم بغیر دار اقامة

Säg till den som bosatt sig i det kortvariga huset,

حان الرحیل فودع الاحبابا

att det snart är dags att åka! Säg därmed farväl till vännerna,

ان الذین لقیتهم و صحبتهم

de som du mött och gjort sällskap med!

صاروا جمیعا فی القبور ترابا

De har allesammans helt visst förvandlats till jord i gravarna.

یا اهل لذات دنیا لا بقاء لها

Å ni som eftersträvar den här temporära världens njutningar!

ان المقام بظل زائل حمق

Helt visst är det oförnuftigt att slå sig ned i den kortvariga skuggan.

لکسرة من خسیس الخبز تشبعنی

Sannerligen gör en vanlig brödbit mig mätt

و شربة من قراح الماء تکفینی

och en saftblandning tillfredsställer mig

و طرة من دقیق الثوب تسترنی

och en bit tunt tyg täcker mig när jag lever

حیا و ان مت تکفینی لتکفینی

och om jag dör så svep mig för min svepning!

[1] Mulhaqat Ihqaq al-Haqq, vol. 11, s. 114.

[2] «حق علی من اراد ان یدخل علی ذی العرش ان یتغیر لونه»

Mulhaqat Ihqaq al-Haqq, vol. 11, s. 112 och en liknande hadith har även återberättats i Manaqib.

[3] Det som verkar menas är traditioner som ”Hassan och Hussein är helt visst Paradisets folks ungdomars två mästare.” och liknande traditioner.

[4] «انما ابکی لخصلتین: لهول المطلع و فراق الاحبة»

[5] Bihar al-Anwar, vol. 43, s. 332, Amali Majlisi, s. 39 och Kashf al-Ghumma, s. 167.

[6] «یا اخی ما جزعی الا انی ادخل فی امر لم ادخل فی مثله و اری خلقا من خلق الله لم ار مثلهم قط»

Mulhaqat Ihqaq al-Haqq, vol. 11, s. 174.

I en annan tradition sa han:

انی اقدم علی امر عظیم و هول لم اقدم علی مثله قط»»

Bihar al-Anwar, vol. 44, s. 154.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *