På vägen till Guds Hus och vallfärden

Som ni tidigare har läst gjorde Imam Hassan (fvmh) Hajj många gånger till fots. Dess antal har en del nämnt som 20 gånger och andra nämnt som 25 gånger. Bl. a. har Hakim Nayshaburi, en av Ahl al-Sunnahs stora lärda, återberättat från Abdullah ibn ’Ubayd att han sa:

”Helt visst gjorde Hassan ibn Ali 25 Hajj till fots, och de riddjur som var med honom drogs [utan att någon red på dem]”[1]

En liknande tradition har återberättats av Bayhaqi i Sunan al-Kubra och fler än tio personer från Ahl al-Sunnahs stora lärda från Abdullah ibn ’Ubayd.[2]

Fler än 50 andra traditioner har återberättats från Ahl al-Sunnahs återberättare och skribenter via Muhammed ibn Ali och Ali ibn Zayd ibn Judh’an med samma innehåll.[3]

Gällande detta har en intressant tradition återberättats i böckerna al-Kafi, al-Kharaij och al-Manaqib tillhörande Ibn Shahr Ashub[4] från Abu Usama via Imam Sadiq via hans fäder (fvmd) där det nämns att det är ett av Hans Excellens mirakel och under. Traditionen lyder enligt följande:

”Hassan ibn Ali (fvmh) reste från Mecka till Medina och gick till fots. Till följd av detta promenerande bildades blåsor på Hans Excellens fötter. Vissa av medresenärerna sa: ”Är det inte bättre om du sätter dig på ett riddjur så att dessa blåsor försvinner?”

Imamen (fvmh) sa: ”Nej, men när vi anländer till våra hus kommer en man med svart ansikte att komma till oss. Han har olja med sig som är bra för att lindra dessa blåsor. Köp den oljan från honom och diskutera inte mycket om priset (och pruta inte)!”

Vissa från sällskapet och tjänstefolket sa: ”Finns det inget sådant ställe där någon kommer och säljer ett sådant läkemedel på vägen?!”

Han sa: ”Jo, detta ställe är på vägen.”

De gick ett par mil efter denna diskussion och kom fram till en man med svart ansikte. Imam Hassan (fvmh) sa till sin betjänt: ”Detta är den svarta mannen [som jag talade om]. Köp oljan för det priset han säger!” När han gick till honom sa den svarta mannen: ”För vem vill ni ha denna olja?”

Han svarade: ”För Hassan ibn Ali ibn Abi Talib (fvmh).”

Den svarta mannen sa: ”För mig till honom!” När han kom till Imamen (fvmh) sa han:

”Å son till Guds Sändebud! Jag är helt visst din vän och jag begär inga pengar [från dig]. Men be till Gud att Han försörjer mig med en frisk son som älskar er Ahl al-Bayt, eftersom min fru höll på att föda när jag kom.”[5]

Imamen (fvmh) sa: ”Gå till ditt hem! Gud, den Upphöjde, kommer att ge dig en frisk son.”

Den svarta mannen gick omedelbart till sitt hus och skådade att Gud skänkt honom en frisk son. Han återvände glatt till Imam Hassan (Fvmh) och bad för Hans Excellens och meddelade honom om barnets födelse. Imamen (fvmh) smörjde in sina fötter med oljan. Innan han hade lämnat huset hade blåsorna på Hans Excellens fötter försvunnit.

[1] لقد حج الحسن بن علی خمسا و عشرین حجة ماشیا و ان النجائب لتقاد معه

Hakims Mustadrak, vol. 3, s. 169.

[2] Mulhaqat Ihqaq al-Haqq, vol. 11, s. 123.

[3] Ibid.

[4] Bihar al-Anwar, vol. 43, s. 324 och Ibn Shahr Ashubs Manaqib, vol. 4, s. 7.

[5]  « یابن رسول الله انی مولاک لا اخذ ثمنا و لکن ادع الله ان یرزقنی ولدا سویا ذکرا یحبکم اهل البیت فانی خلفت امراتی تمخض »

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *