Imamens enastående uppförande och moral och praktiska metoder

Ämnet gott uppförande och moral är ett viktigt ämne som islamiska och icke-islamiska lärda skrivit många böcker om, till sådan grad att vissa lärda ansett det vara målet med skapelsen och den sista nivån av mänsklig perfektion. Såhär har de sagt om detta:

Tidigare generationer sökte efter överlägsenhet m.h.a. deras fysiska styrka i början av skapelsens gång. Efter att människornas samhälle lämnat den nivån och det elementära stadiet bakom sig och avancerat framåt, blev kunskap måttstocken för överlägsenhet. När de nådde den höga nivån och graden av mänsklighet blev gott uppförande och moral (Makarim al-Akhlaq) medlet för att nå överlägsenhet. P.g.a. detta är gott uppförande och moral det sista stadiet av mänsklig perfektion och målet med människans skapelse.

Det går även att finna koranverser och islamiska traditioner som vittnar över detta innehåll. Vikten av gott upphörande och moral är av sådan grad att renandet av människor och undervisning av visdom nämnts som orsakerna till att den noblaste Profeten och Profeternas sigill skickats till människorna, enligt den heliga koranversen:

”Gud visade sannerligen de troende [en stor nåd], då Han lät ett sändebud komma till dem, [en man] ur deras egna led, för att framföra Hans budskap till dem och rena dem [från synd] och undervisa dem i Skriften och [profeternas] visdom…”[1]

I en helig tradition från den Heliga Profeten (fvmh) säger han:

”Jag skickades endast för att fullända gott uppförande och moral.”[2]

Det är intressant att Hans Excellens kommenterade gott uppförande och moral i en tradition på detta sätt:

”Å Ali! Tre saker är av enastående uppförande och moral: att du ger till någon som berövat dig [på någonting], att du binder [en relation] med någon som brutit [en relation] med dig, och att du förlåter någon som förtryckt dig.”[3]

Dock är diskussionens omfång brett här och vi försöker mest att fokusera på den historiska aspekten för att texten inte ska bli för långrandig. Vi har tidigare återberättat exempel om generositet och enastående uppförande och moral från Imam Hassans (fvmh) liv. Nedan följer fler exempel på historiska händelser kring Imam Hassans (fvmh) liv.

[1] Heliga Koranen – 3:164.

[2] Sheikh Saduqs Khisal, tredje sektionen, hadith 121.

«انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق»

[3] « یا علی ثلاث من مکارم الاخلاق: تعطی من حرمک، و تصل من قطعک و تعفو عمن ظلمک »

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *