Vänlighet som respons av andras förargande handlingar

Så som ni läst i traditionerna menas enastående uppförande och moral de handlingar som är extraordinära från en moralisk aspekt, eftersom vissa av människans handlingar och uppföranden är normala för de flesta människor, t.ex. om någon är vänlig mot dig och du själv visar vänlighet tillbaka, vilket är normalt och naturligt. Motsatsen till detta är onaturligt. Den Heliga Koranen har även talat om detta som en naturlig grundregel:

”Skulle belöningen för den som gör gott vara annat än gott?”[1]

Men om någon kunde kontrollera sig till en sådan grad att den svarade med vänlighet och välvilja mot ondska och förtryck, är denna handling en extraordinär handling från en moralisk synvinkel, eftersom inte alla kan göra någonting sådant…

En poet har sagt:

Enkelt är det att besvara ont med ont,

om en person gör gott mot den som förargat honom![2]

Den bortgångne martyren och läraren Ayatullah Mutahhari har en bok vid namn ”Moralens filosofi”, som likt övriga böcker tillhörande den nobla läraren är en djup, innehållsrik och exceptionell bok. Han har gjort en intressant analys i denna bok och efter åkallan Makarim al-Akhlaq återberättar han från Imam Sajjads (fvmh) Sahifa al-Sajjadiyya gällande denna diskussion där åkallaren säger:

«اللهم صل علی محمد و آل محمد و سددنی-لان اعارض من غشنی بالنصح ».

”Å Gud! Skicka hälsningar till Muhammed och Muhammeds familj, och ge mig framgången att bemöta [andra] väl som på ytan är vänliga mot mig, men i själva verket vill göra mig ont och bedra mig!

«و اجزی من هجرنی بالبر»

[Ge mig framgången att] belöna den som övergett mig och inte söker mig med gott!

«و اثیب من حرمنی بالبذل »

[Ge mig framgången att] belöna den som berövat mig med välgörenhet!

«و اکافئ من قطعنی بالصلة »

[Ge mig framgången] att få revansch mot den som bryter en relation med mig med att binda en relation med den personen!

«و اخالف من اغتابنی الی حسن الذکر»

[Ge mig framgången att] opponera de som talar illa om mig bakom min rygg med att alltid tala gott om dem bakom deras ryggar!

«و ان اشکر الحسنة و اغضی عن السیئة »

[Ge mig framgången att] vara tacksam för folkets goda och bortse från deras onda!”[3]

Sedan återberättade han från Khawaji Abdullah Ansari, som var en mystiker och en storsint man, att han sa:

”Att bemöta ont med ont är vad hundar gör, att bemöta gott med gott är vad åsnor gör, att bemöta ont med gott är vad Khawaja Abdullah Ansari gör.”[4]

Sedan återberättade han dikter från boken Divan al-Imam Ali (fvmh):

و ذی سفه یواجهنی بجهل

”En dum person bemötte mig med ignorans,

و اکره ان اکون له مجیبا

och jag ogillar att svara honom.

یزید سفاهة و ازید حلما

Han ökar i dumhet och jag i tålamod

کعود، زاده الاحراق طیبا

som en rökelse ökar i doft då den brinner.”

 

På ett annat ställe sa han:

و لقد امر علی اللئیم یسبنی

Jag förbiser den lågsinnade personen som smutskastar mig.

فمضیت ثمة قلت ما یعنینی

Jag är förfluten hos honom och jag säger att han inte menade mig.

 

Läs nu exempel på detta enastående uppförande och moral i Imam Hassans (fvmh) liv:

  1. Muwaffaq ibn Ahmad Khawarazmi har i boken Maqtal al-Hussein (fvmh) återberättat att Imam Hassan (fvmh) hade ett får som han tyckte om. En dag såg han att fåret hade ett brutet ben. Då sa han till sin tjänare:

 

”Vem har brutit benet på det här fåret?”

 

Tjänaren svarade: ”Jag!”

 

Imamen sa: ”Varför?”

 

Tjänaren sa: ”Jag ville göra dig ledsen!”

 

Imamen (fvmh) sa: ”Men jag kommer att göra dig glad! Du är fri i Guds väg!”

 

I en annan tradition sa han: ”Jag gör också den ledsen som beordrat dig att göra mig ledsen (alltså Satan)!”[5]

 

http://www.hawzah.net/fa/article/view/4008

[1] Heliga Koranen – 55:60.

[2]  بدی را بدی سهل باشد جزا

اگر مردی «احسن الی من اساء!»»

[3] Sahifa Sajjadiyya, s. 69.

[4] Som kommentar till denna mening säger han: ”Om någon gör någonting ont och man själv gör någonting ont tillbaka, är det vad hundar gör. Eftersom om en hund biter en annan hund kommer den andra hunden även att bita honom. Att besvara gott med gott är vad åsnor gör. Om någon gör någonting gott till en och man också besvarar med gott är det ingenting viktigt, eftersom när en åsna kliar på en annan åsnas ben, kommer den åsnan omedelbart att klia på den andra åsnans ben. Att besvara ont med gott är vad Khawaja gör.”

[5] « لا غمن من امرک بغمی »

Mulhaqat Ihqaq al-Haqq, vol. 11, s. 117 och Hayat al-Imam al-Hasan (fvmh), vol. 1, s. 314.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *