Förhindrande av blodspillan

Imam Hassan (fvmh) sa såhär gällande anledningen till fred med Muawiya: ”Jag fann att jag skulle sluta fred med Muawiya, införa vapenvila och kompromissa med honom. Jag fann att det var bättre att förhindra blodspillan och meningen med denna handling var endast att jag ville erat bästa och [säkra] er överlevnad.”[1] Han sa även: ”Helt […]

Imam Hassans (fvmh) brist på stöd från folket

Då Imam Hassan (fvmh) skulle pröva folket inför krig mot Muawiya sa han: ”Om ni är redo för krig avvisar jag fred, och genom att lita på våra svärd lämnar vi hans ärenden till Gud. Men om ni tycker om att överleva, accepterar vi fred och försäkrar er [överlevnad].” Vid detta ögonblick skrek folket från […]

Tid och plats för fredsavtalet

Fredsavtalet skrevs under i regionen Maskin, och inför en ofantlig grupp från Levantens folk meddelades och bestämdes fredsavtalets stadgar.[1] Baqir Sharif Qarashi skriver i boken Hayat al-Hasan: ”Det råder skiljaktigheter gällande tiden för fredsavtalet, eftersom man nämnt tidpunkten då fredsavtalet slöts som Rabi’ al-Awwal år 41 e.h., Rabi’ al-Akhir och även Jamadi al-Ula.”[2]   Motståndarna […]

Fredsavtalets text

Utöver de fabrikerade dokumenten finns det andra tillgängliga dokument som exponerar den dolda sanningen och visar att när än historieskribenter under Umayyadernas och Abbasidernas tid såg gagn för Profetens familj förvrängde de sanningen. Baladhuris text, som skrevs före Tabaris, ser ut att stämma bättre.[1] Baladhuri skriver: ”Muawiya skickade ett blankt brev, som var signerat i […]

Fredsavtalet- Kortfattat om fredsavtalets historia

Det dröjde mer än 200 år fr.om. nedtecknandet av fredsavtalet till den dag då dess text registrerades i historieböckerna. Under denna period justerade Umayyaderna, sedan Abbasiderna och även politiska grupper och politiskt religiösa grupper dokumentet och alla andra dokument som var till deras egen fördel så mycket de bara kunde. För att analysera denna händelse […]

Imam Hassans (fvmh) fruar och barn

Fiender och högfärdiga och subjektiva historieskribenter har skrivit historier om antalet fruar Imam Hassan (fvmh) hade, och t.o.m. har godtrogna vänner hittat på historier om detta. Men enligt korrekt historia står det att Imam Hassans (fvmh) fruar var: ”Umm al-Haqq” (Talha ibn Ubeydullahs dotter), Hafsah (Abd al-Rahman ibn Abi Bakrs dotter), Hind (Suhayl ibn Amrs […]

Folkets förbund med Hassan ibn Ali (fvmh)

När den fruktansvärda händelsen om att Ali (fvmh) blev träffad av ett svärd i Kufa-moskén inträffade och Mästaren (fvmh) blev sjuk beordrade han Hassan att han skulle leda folket i bönen, och i det sista skedet av hans liv valde han ut honom som sin efterträdare med att säga: ”Min son! Efter mig är du […]