Inlägg av admin

Den äldre kvinnan som räddade Imam Hassan och Imam Hussein (fvmd) från hunger och törst

Det har sagts många berättelser om Imam Hassans (fvmh) generositet och givmildhet. Ett exempel nämns i följande text. Ali ibn Isa Arbali, Ghazzali, Shahr ibn Ashub och Bustani har i böckerna Kashf al-Ghummah, Ahya’ al-’Ulum, al-Manaqib och Dairat al-Ma’arif med få skillnader återberättat[1] från Abu al-Hassan från Madain och andra att Imam Hassan, Imam Hussein […]

Vem är Imam Hassan(fvmh) ?

Imam Hassan (fvmh) är det första barnbarnet till islams Profet, Hans Excellens Muhammed (fvmh), och son till shiamuslimernas första Imam, Ali ibn Abi Talib, och Fatima Zahra, Guds Profets dotter (fvmd). Imam Hassan (fvmh) föddes i Medina, i dagens Saudiarabien, år 3 e.h., natten till mitten av den heliga månaden Ramadan. Han var det första […]

Mänskliga perfektioner

Imam Hassan (fvmh) påminde om sin fader gällande mänskliga perfektioner och var ett fullständigt exempel av sin ärade farfar. Så länge som Profeten (fvmh) levde hade han och hans bror Hussein en plats bredvid Hans Excellens. Ibland gav han dem skjuts på sin rygg och pussade dem och luktade på dem. Det har återberättats från […]