Inlägg av admin

Fredsavtalets text

Utöver de fabrikerade dokumenten finns det andra tillgängliga dokument som exponerar den dolda sanningen och visar att när än historieskribenter under Umayyadernas och Abbasidernas tid såg gagn för Profetens familj förvrängde de sanningen. Baladhuris text, som skrevs före Tabaris, ser ut att stämma bättre.[1] Baladhuri skriver: ”Muawiya skickade ett blankt brev, som var signerat i […]

Fredsavtalet- Kortfattat om fredsavtalets historia

Det dröjde mer än 200 år fr.om. nedtecknandet av fredsavtalet till den dag då dess text registrerades i historieböckerna. Under denna period justerade Umayyaderna, sedan Abbasiderna och även politiska grupper och politiskt religiösa grupper dokumentet och alla andra dokument som var till deras egen fördel så mycket de bara kunde. För att analysera denna händelse […]

Svaghet i krig och attacken mot Imamens tält

Muawiya kom till Irak med sin armé och slog sig ned i Maskin. Imam Ali (fvmh) hade förberett en armé under sina sista dagar i livet för att anfalla Levanten, men p.g.a. hans martyrskap uteblev anfallet. Denna armé skulle ha gjort sin uppgift, men vem skulle ta befälet? Qays ibn Sa’d ibn ’Ibadah eller Ubaydullah […]

En sammanfattning av Imam Hassans (fvmh) fredsavtal med Muawiya, den tidens regent i Levanten

Omständigheterna för fred Situationen i Kufa och andra regioner efter Imam Alis (fvmh) martyrskap Imam Hassan (fvmh) stod inför svårigheter fr.o.m. första dagen som kalif. De viktigaste problemen var: Den oroliga situationen i Kufa Avsaknaden av lämpliga medhjälpare för att fördela ansvaret för olika delar i den islamiska regeringen[1] Muawiyas regerande över Levanten och hans […]

Vänlighet som respons av andras förargande handlingar

Så som ni läst i traditionerna menas enastående uppförande och moral de handlingar som är extraordinära från en moralisk aspekt, eftersom vissa av människans handlingar och uppföranden är normala för de flesta människor, t.ex. om någon är vänlig mot dig och du själv visar vänlighet tillbaka, vilket är normalt och naturligt. Motsatsen till detta är […]

Imamens enastående uppförande och moral och praktiska metoder

Ämnet gott uppförande och moral är ett viktigt ämne som islamiska och icke-islamiska lärda skrivit många böcker om, till sådan grad att vissa lärda ansett det vara målet med skapelsen och den sista nivån av mänsklig perfektion. Såhär har de sagt om detta: Tidigare generationer sökte efter överlägsenhet m.h.a. deras fysiska styrka i början av […]

Imam Hassans (fvmh) asketism

För att bevisa Imam Hassans (fvmh) asketism räcker det med att han lämnade ifrån sig regeringen och nonchalerade möjligheten att regera, vilket var hans absoluta rättighet (som vi tidigare gått igenom), för att skydda muslimerna från blodspillan. Det har återberättats från Sheikh Saduq (fvmh) att det skrivits en individuell bok om Imam Hassans (fvmh) asketism […]

Vem är lik dessa ädla herrar?

I Sheikh Saduqs (fvmh) bok al-Khisal har det återberättats att en man gick till Uthman ibn ’Affan, som satt intill moskéns dörr, och frågade honom om en gåva. Uthman beordrade att han skulle få 5 dirham. Mannen sa: ”Denna mängd botar inte min värk. Vägled mig därmed till någon som kan besvara min önskan!” Uthman […]

Två exempel på Imamens (fvmh) nobless

Muhammed ibn Yusuf Zarandi, en av Ahl al-Sunnahs stora lärda, har i boken Nazm Durar al-Simtayn återberättat att en man gav ett brev till Imam Hassan (fvmh) där han hade skrivit sin önskan. Utan att Imamen (fvmh) hade läst brevet sa han till honom: ”Din önskan är besvarad!”[1] En person sa: ”Å son till Guds […]

Imamen hindrar en farlig fiende från en man

Det har återberättats i boken al-’Adad att en man som stod i Imam Hassans (fvmh) närvaro sa: ”Å son till de Troendes ledare! Vid Den som välsignat dig med denna välsignelse [svär jag] att Han inte placerat någon mellanhand mellan den. Snarare har Han gett dig det i gåva, att du tar min rättighet från […]